Toiminta

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUKAISESTI

yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää kuoroharrastusta sekä edistää ja tukea musiikkitoiminnan kehitystä kotipaikkakunnalla.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

  • järjestää säännöllisesti harjoituksia, joihin sisältyy eri tavoin toteutettua musiikkikasvatusta

  • osallistuu kotipaikkakunnan musiikkielämään järjestämällä konsertteja, musiikkitilaisuuksia ja -juhlia, esiintymällä niissä ja muissa paikallisissa tilaisuuksissa sekä järjestämällä jäsenilleen koti- ja ulkomaisia esiintymismatkoja

  • julkaisee äänitteitä, sekä

  • on yhteistoiminnassa muiden musiikkiyhdistysten kanssa